ld it at gb fr

Banca dac acustica (SDB2)

Per jì sun la SDB2 bàstel da desćiarié l link « Installer ». Por adoré la SDB2 vuelel ester na verscion atuala de Java (6.0. o de plu). Per desćiarié l PDF con les istruzions per l’adoranza dla SDB2 bàstel druché sun « PDF ».

 

 Desćiarié la SDB2

windows_logo.gif

Windows (.exe)
  apple_logo.gif

Mac OS (.dmg)

  java-logo.png Others (.zip)
     
Desćiarié l PDF con les istruzions per l’adoranza      PDF_Icon.png PDF

 

L prozediment suandent vegn descrit aldò dles modalités prevedudes dal browser « Internet-Explorer », che an giata sun duc i computers Windows. Pro d’autri browsers podessa chestes modalités ester n puech desferentes, ma a la fin se tràtel tres de na prozedura te trei varesc:

1)    Druché (n clich ciamp cianch scempl) sun Installer: al se deura na vidrela, che preveid anter l auter la opzion “Ausführen/Eseguire”: druché dailò lassoura.


2)    Al se deura na seconda vidrela, che ves mostra l andament dl download.


3)    Do che l program é vegnù desćiarié, se deurel na terza vidrela, plu grana. Chilò scoméncel n dialogh, che al é da fé fina l ultim vare „Finish“.
Dedò saràl l icon dla SDB sun vost vidrel (desktop) – per l plu sun la pert ciancia. Chiridele y druchede doi iadi lassoura! Al se deura la plata de scomenciament dla SDB2.

 

4) Da mete averda: per che la SDB2 funzioneie ben, él emportant da desćiarié ence i ultims updates. Da fé chest él da druché, tla toolbar tla pert auta dl vidrel, l boton “Help” y dedò él da ti jì do a dutes les istruzions che vegn dedes sot a „Check for Updates“.

 

5) Poscibelté da chirì fora anter na SDB2 per l ALD-II y l ALD-I: La tecnologia dla SDB2 é a desposizion sibe per i dac sonours dl ALD-II (2000-2007) che dl ALD-I (1985-1992). Da mudé via y ca anter chisc dac él dret scempl: druché sun le boton Tools (tla pert a man ciancia dla Toolbar tla pert dessoura dl vidrel), dapò druché sun l boton Options. Sen se deurel na vidrela con la poscibelté de cerna: change to. Chirì fora la SDB 2 che an vuel (ALD-I o ALD-II), druché sun OK y dejativé la SDB2 daverta. La SBD2 selezioneda ves pitarà i dac sonours che i eis damané.

 

Sun dutes les autres poscibeltés de adoranza dla SDB2 ves informeia les „istruzions per la SDB2“, che i podeis desćiarié chilò.

 

esploradours

esploradours

esplorazions suplementares

I. Adami: P. 131

L. Klinger: P. 23

D. Rando: P. 169

W. Strauss: P. 158

B. Rührlinger: P. 9, P. 10, P. 21, P. 62, P. 74, P. 102, P. 106, P. 108, P. 109, P. 111, P. 113,

   P. 117, P. 125, P. 133, P. 140, P. 150, P. 151, P. 155, P. 161, P. 176, P. 183, P. 184