ld it at gb fr

Les informazions sun chesta plata se referesc ai dac anagrafics di 833 informanc, a les dates avisa de dutes les 217 intervistes che é vegnudes fates per l ALD-II ti agn anter l 2001 y l 2007 y al laour fat da vigniun y vigniuna de nosc 10 esploradours.